شرایط و مدارک لازم جهت کمک هزینه ازدواج

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند. در صورتیکه طرفین عقد ازدواج (زن و مرد) واجد شرایط باشند کمک هزینه ازدواج به هر دو …

بیشتر بخوانید »

شرایط و مدارک لازم جهت هزینه کمک بارداری

بیمه شدگان زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر می توانند درصورت عدم اشتغال بکار حسب ضوابط قانونی از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان بهره مند گردند. شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری : کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت …

بیشتر بخوانید »

شرایط و مدارک لازم جهت غرامت دستمزد ایام بیماری

در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی با رعایت …

بیشتر بخوانید »

شرایط و مدارک لازم جهت پروتز و اروتز

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که طبق تجویز پزشک معالج و تأیید مراجع پزشکی سازمان نیازمند به استفاده از وسایل کمک پزشکی می باشند، طبق تعرفه های مصوب مبلغی را تحت عنوان کمک هزینه اروتز و پروتز پرداخت می نماید. پروتز و اروتز به وسایلی مانند عینک طبی، دست …

بیشتر بخوانید »

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

در مواردی که معالجه بیمارمستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان بطور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه ) و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد، مشروط  …

بیشتر بخوانید »